مطالعه موردی وبسایت عصب پایه

  • RSS
ارسال شده توسط صدقی ﺳﻪشنبه 28 مهر 1394, 04:27:00

نرخ تبدیل

در مقایسه ی دو وبسایت تجاری که دقیقا مربوط به یک شرکت بودند و یک کالا را به فروش میرساندند، یکی بصورت ساده و دیگری با پیاده سازی 67 تکنیک عصب پایه، درصد فروش در بازه ی دو ماهه ی مطالعه ده برابر شد. برای مشاهده ی دقیقتر آمار و ارقام جدول زیر را مطالعه نمائید.

  • نرخ تبدیل: درصدی از بازدیدکنندگان سایت که یک کار خاص مانند خرید یک محصول را انجام می دهند . (همان منبع: 483-500.)
  • نرخ پرش: درصدی از بازدیدکنندگان سایت که وارد یک صفحه می شوند و به سرعت آن را ترک میکنند. (همان منبع.)
  • مدت زمان: مدت زمانی که در سایت گذرانده می شود یا بطور دقیقتر مدت زمانی که صفحات در هر یک بازدید, توسط بازدیدکننده دیده می شوند. (همان منبع.

تکنیک وب‌سایت‌

شماره وب‌سایت‌

نرخ تبدیل

 بازدیدکننده جدید

نرخ پرش

میانگین زمان (ثانیه)

ساده (بدون تکنیک)

1

0.4%

221

0.809954751

22.88687783

تکمیل

2

5.1%

233

0.622317597

112.0257511

همکار گرامی، این مطالب نه کپی هستند نه ترجمه. می توانید آنها را کپی کنید اما لطفا به احترام تلاش هایی که برای تهیه شان کشیدیم لینک سایت را در پایین هر متن ارجاع دهید.


برداشت از محتوای این وبسایت با ذکر لینک سایت آزاد است در غیر اینصورت پیگرد قانونی دارد: